Ing. et Ing. Michal Válka
Autorizovaný zeměměřický inženýr

IČ 035 409 61
DIČ CZ 8508161365

Tel: +420 604 336 134
E-mail: michal.valka@email.cz