D3 0310/II Hodějovice – Třebonín (2019-2024)
Zeměměřické práce pro zhotovitele stavby, zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení celé stavby dle datového předpisu Ředitelství silnic a dálnic ČR. Geometrické plány.

ZTV Děkanská Pole VII (2023)
Zeměměřické práce v průběhu stavby, zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení stavby. Geometrické plány.

ZTV pro 6 RD Staré Hodějovice (2020)
Zeměměřické práce v průběhu stavby, zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení stavby.

ZTV Srubec Za Humny (2020)
Zeměměřické práce v průběhu stavby, zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení stavby.

Rekonstrukce silnice II/105 Hluboká nad Vltavou– okružní křižovatka (2019)
Zeměměřické práce v průběhu stavby, zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení stavby.

ZTV Villapark Lipno Dreams II. etapa (2017-2018)
Zeměměřické práce v průběhu stavby, zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení stavby.

Dálnice D3 úsek 0308C Soběslav – Veselí nad Lužnicí (2014-2018)
Vybudování, zaměření a zpracování dokumentace základní vytyčovací sítě dálnice, kontrolní zeměměřická činnost pro technický dozor stavby – činnost ÚOZI-O. Geometrické plány.

Bytové domy a ZTV Na Sádkách – České Budějovice (2017-2018)
Zeměměřické práce v průběhu stavby, zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení stavby. Geometrické plány.

Stavební úpravy komunikací, chodníků a přístupů k domům ulic Čechova a Úzká – Lišov (2017)
Zeměměřické práce v průběhu stavby, zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení stavby.

Dálnice D4 Klínec – Řitka KM 10.880-13.910 (2017)
Příprava a zpracování 4 kilometrového úseku komunikace do formy digitálních mapových podkladů pro tvorbu projektové dokumentace dle aktualizovaného předpisu B2/C1 Ředitelství silnic a dálnic ČR.

ZTV Staré Hodějovice – Krátká ulice (2017)
Zeměměřické práce v průběhu stavby, zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení stavby.

ZTV Vyšší Brod „Pod Vodojemem“ (2017)
Zeměměřické práce v průběhu stavby, zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení stavby. Geometrické plány.

I/39 Horní Planá (2016)
Zpracování dokumentace záborového elaborátu dle předpisu C3 Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Bytový dům „U Kapličky“ – České Budějovice (2016)
Zeměměřické práce v průběhu stavby zpevněných ploch, zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení stavby.

Hořice na Šumavě – obnova vodovodu (2016)
Zeměměřické práce v průběhu stavby, zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení stavby.

I/19 Chýnov (2016)
Zpracování geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen inženýrských sítí (vodovody, kanalizace, plynovody, produktovody) před zahájením stavby.

ZTV Rožnov „U Školy“ (2016)
Zeměměřické práce v průběhu stavby, zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení stavby.

Bytové domy Jírovcova – České Budějovice (2016)
Zeměměřické práce v průběhu stavby, zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení stavby a geometrického plánu pro rozdělení a změnu hranic pozemků.

ZTV Mokré „Na Vyhlídce“ (2016)
Zeměměřické práce v průběhu stavby, zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení stavby.

Dálnice D3 úsek 0308A Soběslav – Veselí nad Lužnicí (2009-2014)
Zeměměřické práce pro zhotovitele stavby, zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení celé stavby dle datového předpisu Ředitelství silnic a dálnic ČR. Geometrické plány.

Silnice I/34 Propojení dopravních okruhů České Budějovice (2009-2010)
Zeměměřické práce pro zhotovitele stavby, zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení stavby a následně geometrických plánů pro rozdělení a změnu hranic pozemků. Geometrické plány.

Dálnice D3 úsek 0306-I Mezno – Chotoviny (2007)
Zeměměřické práce pro zhotovitele stavby, zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení celé stavby dle datového předpisu Ředitelství silnic a dálnic ČR.